Door bezoek aan en gebruik van deze website stichtingjongehonden.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Stichting Jonge Honden uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Stichting Jonge Honden onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Stichting Jonge Honden niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Stichting Jonge Honden wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Stichting Jonge Honden op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Jonge Honden.

Wijzigingen

Alle informatie die Stichting Jonge Honden op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Stichting Jonge Honden raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

© EenvoudigRecht.nl

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht en eventuele bijgevoegde bestanden bevatten vertrouwelijke informatie en zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien je deze e- mail ten onrechte hebt ontvangen word je verzocht de afzender onmiddellijk per e-mail te waarschuwen en dit bericht en eventuele bijgevoegde bestanden te verwijderen. Het is strikt verboden om dit e-mailbericht of eventuele bijgevoegde bestanden openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de vertrouwelijkheid van de informatie. © EenvoudigRecht.nl